Bliv pigespejder


Bliv pigespejder


Spirer 0.-1. klasse

Vores ledere hedder Lisa og Else Marie. Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.00 Islev Kirkes Ungdomscenter

Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre

Vores yngste spejdermedlemmer bliver kaldt spirer og går i 0.-1. klasse.

Spirerne udforsker og udfordrer verden omkring sig ved hjælp af leg, sang, teater, ture, naturoplevelser og historier.

Spirerne lærer at samarbejde, lytte og tage hensyn til hinanden. De lærer også at mestre små opgaver og finde ud af nye ting ved selv at få lov til at prøve. Det kaldes "learning by doing" og er en vigtig del af De grønne pigespejderes traditioner og principper.

Det trygge fællesskab

Møderne i spireflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Tit hjælper større spejdere til ved møderne, så spirerne møder mange gode rollemodeller.

Alle vores spireledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Spirernes motto lyder: "Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre".

Henvendelse kan også ske til Lisa Svensson på mobil 24627806 eller email lisa@islevpigespejder.dk

Smutter 2.-3. klasse

Vores leder hedder Marianne. Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.00 Islev Kirkes Ungdomscenter

Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste

Grønsmutter er pigespejdere, der går i 2.-3. klasse.

Grønsmutterne laver sjove og udfordrende aktiviteter om vidt forskellige emner - og mange af aktiviteterne foregår i naturen.

Grønsmutterne møder hele tiden nye udfordringer, hvor de lærer mere om sig selv, hinanden og verden omkring dem. Som alle andre pigespejdere lærer grønsmutterne nye ting ved at prøve selv, og de lærer, at man kan mere end man tror, hvis man samarbejder og tager hensyn til hinanden.

Det trygge fællesskab

Møderne i grønsmutteflokken bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores flokledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Grønsmutternes motto lyder: "Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste".

Henvendelse kan også ske til Lisa Svensson på mobil 24627806 eller email lisa@islevpigespejder.dk

Spejder 4.-7. klasse

Vores ledere hedder Anette, Kristina, Marianne, Julie og Sus. Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.30 Islev Kirkes Ungdomscenter

Som pigespejder kan du!

Pigespejdere, der går i 4.-7. klasse, kalder vi slet og ret "spejdere". Spejderne arbejder selvstændigt i små grupper kaldet patruljer, hvor de lærer at tage ansvar igennem sjove aktiviteter, der altid er tilpasset pigernes udviklingstrin og modenhed.

Spejderne deltager også i større arrangementer og lejre, de prøver deres grænser af med udfordrende friluftsaktiviteter og de møder udenlandske spejdere eller tager selv på ture til udlandet.

Små og store fællesskaber

I patruljen får man et tæt fællesskab med de andre piger - og med de andre patruljer i den lokale spejdertrop. Møderne i troppen bliver altid ledet af en voksen leder, der arbejder frivilligt og ulønnet. Alle vores patruljeledere og tropledere bliver løbende uddannet på De grønne pigespejderes egne lederkurser.

Henvendelse kan også ske til Lisa Svensson på mobil 24627806 eller email lisa@islevpigespejder.dk

Seniorspejder 8. klasse og opefter

Vores leder hedder Anette. Vi mødes hver mandag kl. 18.30 til 20.30 Islev Kirkes Ungdomscenter

Vi tør det hele

Som seniorspejder kan du både begynde at få lederopgaver, samtidig med at du kan hygge dig og blive udfordret med dine jævnaldrende.

Du får også mulighed for fantastiske oplevelser med sjov og spænding sammen med andre seniorer - både i regionen og fra hele Danmark.

Vi tager ansvar for hinanden og for at forbedre piger og kvinders liv overalt på kloden.

Som pigespejder kan du - og du elsker det!

Internationale oplevelser

Seniorspejdere begiver sig ofte ud i verden, og tager en masse internationale oplevelser med sig hjem.

Sommerlejre i udlandet, spejderudveksling, repræsentant til klimatopmøder, Ungdomskonferencer - det er kun et par enkelte af alle de muligheder du har, for at få din eventyrlyst styret.

Bliv en del af et netværk med 10 mill. medlemmer fra 145 lande.

Skriv pigespejder på dit CV

En lederuddannelse målrettet piger i din alder.

Du kan blive patruljeleder, flokmedhjælper, projektgruppedeltager, ja formand for korpset. Det hele starter på Unglederkurserne, der finder sted hvert år i efterårsferien.

Du får kompetencer og færdigheder der kan bruges - til spejder, i skolen, og ikke mindst, når du skal søge job.

Henvendelse kan også ske til Lisa Svensson på mobil 24627806 eller email lisa@islevpigespejder.dk

Kom med i det voksne fællesskab

De grønne pigespejdere har ca. 4.500 medlemmer.


En stor del af arbejdet handler om børn og unge, men der er masser af andre muligheder uanset alder, interesse og baggrund.

Du får adgang til personlig udvikling og en omfattende lederuddannelse baseret på spejdertraditioner og princippet om "learning by doing".

Fællesskabet hos De grønne pigespejdere tager udgangspunkt i de kristne værdier, og fortællingen om det kristne budskab er en vigtig del af arbejdet.


Der er forskellige måder at være voksent medlem på:

Projektmager

Alle pigespejdere kan foreslå projekter og blive projektmagere i en projektgruppe. En projektgruppe består af 4-6 pigespejdere, der brænder for at arbejde med det samme emne i en afgrænset periode. Hovedbestyrelsen godkender projekter og udnævner en projektleder, som frit kan sammensætte en projektgruppe. Projektgrupper arbejder fx med internationale projekter, med store lejre og events, eller med at opfinde nye og anderledes spejderaktiviteter.

Børneleder

De grønne pigespejdere har ca. 215 lokale spejdergrupper, der hele tiden har brug for nye voksne ledere til aktiviteter for børn og unge. Alle lokale ledere får tilbudt kurser og lederuddannelse, der ruster dem til opgaven og giver værdifulde færdigheder, der også kan bruges udenfor spejderarbejdet. Som lokal leder indgår man naturligt i det lokale netværk af ledere, der planlægger aktiviteterne i fællesskab. Mange lokale grupper har internationale venskabsgrupper og tager på ture og lejre til udlandet - og det er altid en speciel oplevelse.

Ranger

Alle voksne pigespejdere fra 17 år og opefter kan blive rangers. Rangere er organiseret i selvstyrende enheder, der er tilknyttet spejdergruppen. En rangerenhed vælger selv, hvordan den vil organisere sig, og hvilke aktiviteter den vil gennemføre inden for De grønne pigespejderes værdigrundlag. Rangerenheden mødes efter behov og tager ofte på weekendture eller udfordrende ekspeditioner til udlandet. Der findes ca. 70 ranger/augusta-enheder fordelt over det meste af landet. Ranger/Augusta er De grønne pigespejderes tilbud til alle kvinder, der ikke ønsker at fungere som ledere, men som gerne vil være medlem af korpset.


Henvendelse kan også ske til Lisa Svensson på mobil 24627806 eller email lisa@islevpigespejder.dkDe grønne pigespejdere, Islev Gruppe, Slotsherrensvej 321, 2610 Rødovre